Medi Ambient

medio ambienteECARBECO, S.L. ® porta diversos anys en el sector del carbó i briquetes, treballant exclusivament amb fustes de les deveses extremenyes i comunitats confrontants, duent a terme les tasques d'assecat, la manipulació i l'envasament.

La llenya contribueix a la neteja dels arbres i al manteniment de l'ecosistema de la nostra devesa. En tractar-se d' un producte natural i l'assecar-se amb la cura en cada detall, assegurem a l'hora del cremat que sigui segur i que no sigui contaminant ni nociu.

La llenya no està sotmesa a cap tractament , és un producte 100% natural, sense additius químics. Els nostres productes són biodegradables i els elements utilitzats no perjudiquen al medi ambient.